Úvodní stránka > Insignie praporu

Insignie praporu

Insignie vyjadřují služební, odbornou a morální sounáležitost. Slouží nejen k prezentaci praporu na veřejnosti a uvnitř armády, ale také jako symbolika ocenění pracovní činnosti a související spolupráce s jinými subjekty.

Znak 532. praporu elektronického boje

 

Štír je tradičním mezinárodním označením jednotek elektronického boje. Podobně jako bodnutí jeho bodcem, také činnost jednotek elektronického boje paralyzuje protivníka. Soustředné polokružnice vycházející z jeho bodce vyobrazují účinné působení jednotek elektronického boje.  Na gotickém polceném štítě, jehož levá (heraldicky pravá) polovina je modrá a pravá (heraldicky levá) je modrá s dvanácti světle modrými (stříbrnými) soustřednými kružnicemi se středem v hlavě štítu, je položen černý, žlutě (zlatě) lemovaný štír tak, aby hrot jeho jedového ostnu se nacházel ve středu soustředných kružnic pravé (heraldicky levé) poloviny štítu. Dělení soustředných kružnic bodnutím štíry odkazuje na radioelektronický boj, který přerušuje tok radiových vln, a zasahuje nepřítele na nejcitlivějším místě při komunikaci stejně, jako jed štíra narušuje přenos nervových vzruchů.

 

Bojový prapor 532. praporu elektronického boje

Bojový prapor má rozměr 100 x 100 cm. Na čelní straně je na tmavě zeleném podkladu, jenž symbolizuje jednotky průzkumu AČR, umístěn znak 532.praporu elektronického boje. Z levé strany od znaku praporu je umístěn znak města Opavy (sídelního města útvaru) a z pravé strany je umístěn lipový lístek nahrazující jiné možné symboly a znaky. Na rubové straně bojového praporu je vyobrazen velký státní znak České republiky. K žerdi je vždy prapor připevněn tak, že při pohledu na stranu se státním znakem, je vždy český lev ve skoku čelem k žerdi.

        

 

Bojový prapor byl praporu propůjčen prezidentem  republiky Václavem Klausem 28.10.2012 v Praze na Vítkově při příležitosti 94. výročí založení samostatného československého státu.

Nahoru